Neurolog

Diagnostyka, oraz leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego:

 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • bóle  i zawroty głowy,
 • padaczka i inne zaburzenia świadomości, 
 • choroby nerwów obwodowych i choroby mięśni,
 • stwardnienie rozsiane i pokrewne choroby demielinizacyjne,
 • choroba Parkinsona i inne choroby układu pozapiramidowego,
 • zespoły otępienne,
 • choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego,
 • nowotwory centralnego układu nerwowego,
 • następstwa urazów głowy i kręgosłupa.
 •